A) İş yeri Hekimliği Hizmetleri

 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak.

 • İş Sağlığı ve güvenliği  çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak

 • Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak

 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını

 • İşyerlerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek

 • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, çalışanlara sağlık konusunda eğitim vermek ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak

B) Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş / periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak

 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak

 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak

Periyodik ölçümler ve Sağlık Taramaları

 • İşe giriş periyodik muayene raporu
 • Akciğer Grafisi (35X35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • HBs Ag (Sarılık Taraması)
 • Anti HBs
 • Tam Kan (18 Parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun, Fenol, Hippürik Asit Testleri
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi (Bilgisayarlı) Vb.