İş Güvenliği Uzmanlığı & İş Güvenliği Hizmetleri

a) İşyerinin yapısına uygun iç yönetmelik hazırlamak, amaç ve hedefler belirleyip gerekli
prosedürleri hazırlamak,
b) İş sağlığı ve güvenlik  kurulu oluşturup, kurul toplantılarına katılarak kurulda alınan
kararların uygulamasını izlemek,
c) Acil durum planı ve acil durum organizasyonunun takibinin yapılması,
d) Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
e) DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesini çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması,
f) Acil durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,
g) Yıllık eğitim planları çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi,
h) Yıllık çalışma planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi,
i) Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması,
j) Çalışma Talimatları ve Makine Kullanım ve Bakım Talimatlarının Hazırlanması,
k) İç Denetimlerin yapılması,
l) Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatlarının yapılması.

İş Yerlerinde Yapılması Zorunlu Dokümantasyon ve Raporlamalar

 • İşyerlerinin yapısal niteliklerine uygun risk analizlerinin hazırlanması
 • Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
 • Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
 • Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
 • Kişisel koruyucu kullanma talimatlarının hazırlanması
 • Periyodik ölçme planlarının oluşturulması ve izlenmesi
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği el kitabının hazırlanması
 • Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması
 • İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin  oluşturulması, takibi ve düzeltici faaliyet planlamasının yapılası
 • Kaza & Olay önleme ve Araştırma Sisteminin kurulması,
 • Acil durum siteminin kurulması,
 • Acil eylem planlarının hazırlanması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi
 • Yangın eğitimi ve senaryo uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirilmesi
 • Tatbikat raporlarının oluşturulması
 • İş izin sitemlerinin oluşturulması
 • Kilitleme-Etiketleme Sistemlerinin kurulması
 • Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
 • Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin sertifikalandırılması
 • İç yönetmelik hazırlanması (iş sağlığı ve güvenlik hizmetlerine ilişkin iç yönetmelik hazırlanması)
 • Yönetici ve Çalışan Eğitimleri ile eğitimlerin sertifikalandırılması
 • ÇSGB ile iligili yazışmalarda teknik destek sağlanması