RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA

Tehlikeli ve Çok tehlikeli işyerlerimizde hizmetimizin bir parçası olarak hazırladığımız,Risk Değerlendirme (Risk Analizi) Raporu Az tehlikeli işyerilerinde tek sefere mahsus hazırlanmaktadır.

RİSK ANALİZİ NEDİR?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünü ifade eder. Diğer bir anlatımla, risk analizi, riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi değerlendirme yöntemidir. Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın sonuçları ve olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak olay hakkında çok kesin bir şekilde emin olmasak da, en iyi tahmini yapabiliriz.

RİSK ANALİZİ İÇİNDE:

Kaza : Kontrolün kaybedildiği andır/durumdur. Henüz sonuçlanmamış olan, kontrolsüz olarak devam etmekte olandır. Kaza, şüphesiz ki (koşullara bağlı olarak) bir müddet sonra sonuç aşamasına ulaşacak ve belki yaralanma, belki ölüm, belki maddi hasar, belki bir çevre kirliliği, belki de bunların birkaçı ile birlikte sonlanacaktır. Ve hatta belki de, herhangi bir olumsuz etkinin/zararın (yaralanma, ölüm, kirlilik, maddi hasar gibi) oluşmadığı Ucuz Atlatılmış (Nearmiss) kaza şeklinde sonuçlanacaktır.

 

Tehlike: Kazaya, kontrolün kaybedileceği ana neden olan durumlardır.

 

Kaza Öncesi ve Sonrası olarak ikiye ayrılır. Kaza öncesi durumda tehlikeler tespit edilir ve kontrolün kaybedildiği ana, duruma gelinmesi önlenir. Yüksek bir yerde çalışılıyorsa düşme tehlikesini oluşturan koşulların azaltılması gibi önlemler ile kaza öncesi durum için tehlikeler önlenmiş olur. Kaza sonrası durum ise, kaza gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olumsuzlukları azaltmaya, gidermeye yönelik önlemlerdir. Örneğin yüksek yerde çalışanın düşmesi sonucu kaza gerçekleşmiş olur. Kaza sonrası için alınan önlemler ile hasar azaltılır. Baret kullanılması buna bir örnektir.

İş hayatında riskler ;

İş yerlerinde yapılan işlerden,
Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
Kullanılan maddelerden,
Her türlü makine ve donanımlardan,
İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
Çevre koşullarından,
Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;

Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

olarak sıralayabiliriz.