Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulama Hizmetleri

 • Genel yangın eğitimi ve yangına ilk müdahale ekibi eğitim programı ve gerekli malzemeler için gerekli destek,
 • Eğitimde katılımcılığı ve kursiyer yönlendirmesini sağlar eğitim ortamının güvenliği,
 • Yanma ve yangın söndürme maddeleri
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Araç ve malzeme bilgisi
 • Yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenliği konuları
 • Kişisel koruyucu ekipmanları.
 • Solunum cihazı.
 • Portatif yangın söndürme cihazlarını.
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin eğitimi.
 • Tehlikeli kimyasalların etiket ve işaretlenmesini öğretir
 • Acil eylem planları
 • Genel yangın eğitimi ve tahliye tatbikatları.
 • Eğitim sonrası değerlendirme ve kayıtları
 • Yangın Risk Değerlendirmesi yapılması.